Päivä aloitettiin klo 9.00 Askon alueella vuokratussa palaveritilassa Sari Innasen yhteisötyönohjauksen harjoitteilla.

- Sari Innanen vetää yhteisötyönohjauksia taiteen keinoin, joilla hän kehittää työhyvinvointia ja monitaiteellisella työskentelyllä tavoitteena tuoda työryhmän vahvuudet näkyväksi sekä vuorovaikutusta luoda sujuvammaksi.

En itse päässyt osallistumaan harjoitteisiin, mutta kyselin muilta mitä he olivat päässeet kokeilemaan. Harjoitteina oli seistä porukalla ringissä, jossa he seisoivat "voittajan" asennossa noin minuutin verran. Yhtenä vaiheena harjoitteessa jokainen läppäsi ringistä toista olalle ja kuvasi yhdellä sanalla omia tuntemuksiaan. Tämä oli kevyt tutustuminen tulevan vuoden kolmeen yhteisötyönohjaus päiviin, joita Innasen Sari tulee klubillemme vetämään.

Yhteisötyöohjauksen harjoitteiden jälkeen johtajamme Jussi alkoi kertomaan Laadunarvioinnin alustavan raportin yhteenvetoa, jonka akkreditoijamme olivat meille toimittaneet. Akkreditointiviikko oli meillä marraskuun puolella, jossa akkreditoijat arvioivat kuinka klubitalollamme toteutuu klubitalojen toimintaa ohjaavat standardit.


apina1.jpg


Klubillamme toteutuu hienosti henkilösuhteiden tasavertaisuus ja omistamme positiivisen ilmapiirin, joka lisää viihtymistä talollamme. Toimitilamme on hyvällä sijainnilla aivan Lahden keskustassa ja tilamme ovat viihtyisät sekä kahvion seinien jäsenten tuomista henkilökohtaisista kuvista saimme kehuja, joka kosketti akkreditoijiamme. Klubin toiminta perustuu työpainotteiseen päivään. Saimme plussaa siitä, että talomme tarjoaa yksiköissämme monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia ja perustamme Diagnosis Free Zone-kampanjasta saimme myös kehuja. Näistä tekijöistä muodostuu myös talomme vahvuudet. Toivomme, että saamme kolmen vuoden määräaikaisen sertifikaatin.

Ennen ruokailua opinto- ja työyksikön työnohjaaja Risto Vaahtiala kertoi meille syksymme jäsenkyselyn tuloksia. Talomme ikäryhmä painottuu 30-62 iän välille ja suurin osa vastanneista oli miehiä. Suurin osa Klubitalomme vierailijoista on kuullut toiminnastamme psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolelta. Jäseniämme käy talolla useamman kerran viikossa.

IMG_1041.jpg

Klubitaloilla päätökset tehdään yhdessä työntekijöiden ja jäsenten kesken, joka toteutuu talollamme hyvin. Toiminta tuo usealle jäsenelle mm. sisältöä elämään, arkirytmiä, ystäviä, vertaistukea, vahvistaa hyvinvointia ja auttaa kuntoutumisessa. Klubitalo tarjoaa työpainotteisen toiminnan rinnalla myös vapaa-ajan toimintaa, johon toiseksi suurin osaa jäsenistöstämme haluaa osallistua. Kyselyn kautta ilmeni myös, että talollamme on positiivinen ilmapiiri, monipuolisia työtehtäviä, jotka ovat myös riittävän haastavia, opettavaisia, hyödyllisiä ja kukaan ei koe ottavansa liikaa vastuuta itselleen.

Klubitalo tarjoaa myös siirtymätyötä, jossa jäsenillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan voimavarojaan työelämässä. Melkein puolet vastanneista oli päässyt kokeilemaan siirtymätyötä ja suurin osa on ollut myös kiinnostunut päästä siirtymätyöhön. 

Talomme henkilökuntaa koetaan mukavaksi, ystävällisiksi, asiallisiksi ja ammattitaitoisiksi ja kannustavaksi. Yksi jäsenemme kuvasi henkilökuntaamme seuraavasti: Henkilökunta on koottu mukavan erilaisista persoonista, joista jokaisen jäsenen on ehkäpä helpompi löytää itselleen oma avaintyöntekijä. Henkilökuntaa on helppo lähestyä ja huomioivat sopivasti jäsenten kyvyt ja voimavarat eli tarvittaessa haastavat uusiin tilanteisiin. Koen, että heille voisi enemmän antaa kiitosta suullisesti jäsenten toimesta. Henkilökunta kiittää ja kehuu onnistuneissa tilanteissa.

Lounaaksi olimme tilanneet kebabrullia, kanarullia ja kasvisyöjille kasvisateriat.

IMG_1045.jpg

Ruokailun jälkeen Innasen Sari otti vetovastuun iltapäivän ohjelmasta ja jakoi meidät ryhmiin. Ryhmissä ideoimme Kuvis@pajallemme uuden nimen aikaisemmin kootuista nimiehdotuksista. Paja sai uudeksi nimeksi Luova@paja. Ryhmissä kehittelimme ideoita uusista vapaa-ajan tulonlähteistä, joita saimme mukavasti ideoita kasaan.

IMG_1050.jpg

Iltapäivästä heittäydyimme vapaalle, jonka välissä jouduin jatkamaan matkaa seuraavaan ohjelmaani.

Mutta toiminta jatkui ryhminä leikkimielisellä pelillä, jossa selitimme sanoja stillkuvan tyyppisesti. IMG_1057.jpg

Sana: "Säikähtää"

IMG_1065.jpg

Sana: "niistää"

IMG_1078.jpg

Sana: "reppu"

IMG_1084.jpg

Sana: "lautanen"

Tämän mukavan pienen sanavisan jälkeen, päätimme päivän siistimällä tilat.

Lähdimme sitten, jokainen tyytyväisenä kotiin päin.'

Tässä meidän kehityspäivämme!

- Susse